Misija, vizija, vertybės

Mūsų vertybės

Sąžiningumas ir atsakomybė

 • Laikomės įsipareigojimų kolegų ir klientų atžvilgiu (atliekame darbus kokybiškai ir laiku)
 • Suteikiame visą reikiamą informaciją (apie teigiamus rezultatus ir problemas)
 • Elgiamės teisingai ir garbingai aplinkinių atžvilgiu
 • Suprantame savo klaidas ir iš jų mokomės

Saugi darbo aplinka

 • Dėvime asmenines apsaugos priemones, rodome pavyzdį kitiems
 • Siūlome idėjas, teikiame pasiūlymus darbo vietų gerinimui
 • Netoleruojame nesaugios, neergonomiškos darbo aplinkos

Mūsų vertybės

Komandinis darbas

 • Išklausome visų nuomonės, sprendimus priimame pasitarę su kolegomis (kiekvienas yra įtraukiamas)
 • Dalinamės informacija ir idėjomis, teikiamu grįžtamuoju ryšiu, konstruktyviais patarimais
 • Jei yra problema – pasidaliname su komanda ir sprendžiame kartu
 • Sugebame konstruktyviai priimti kritiką
 • Siekiame bendro tikslo

Patirtis ir kompetencija

 • Lygiuojamės į gerus pavyzdžius ir profesionaliai atsirenkame kas tuo metu yra tikslingiausia
 • Noriai perduodame patirtį ir profesines žinias kitiems
 • Tobuliname savo profesines žinias

Mūsų vertybės

Lankstumas, Inovacijos ir kūrybiškumas

 • Skatiname kūrybiškumą, kūrybiškas idėjas pritaikome priimant inovatyvius sprendimus
 • Siekiame inovacijų asmeniškai ir komandoje; noriai priimame inovacijas
 • Atsižvelgiame į komandos poreikius, esame draugiški ir lankstūs
 • Tobuliname procesus, teikiame vertingus pasiūlymus
 • Lengvai prisitaikome prie pokyčių

 

Pagarba ir pagalba

 • Bendraujame su visais lygiaverčiai kaip lygus su lygiu
 • Gerbiame kitų nuomonę
 • Padedame kolegoms