Įmonės vadovų komanda

Generalinis direktorius
Komercijos vadovas
Nuolatinio tobulinimo vadovas
Vyr.buhalterė
Personalo direktorė
Logistikos vadovas
Pirkimų direktorė
Gamybos direktorius
Kokybės direktorius
Technikos direktorius
Įrangos gamybos padalinio vadovas
Aplinkosaugos specialistė
Įrengimų priežiūros padalinio vadovas