„Darbinių įgūdžių tobulinimas įmonėje UAB CIE LT FORGE“, 2016 liepa-2019 liepa

PROJEKTO APRAŠYMAS 

Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas 

UAB „CIE LT FORGE“ priklauso įmonių grupei CIE Automotive. gamybinei grupei besispecializuojančiai aukštos pridėtinės vertės procesų valdyme, UAB „CIE LT FORGE“ yra socialiai atsakinga ir įsipareigojusi įmonė, kuri siekia suderinti sėkmingą nuolatinį vystymąsi su finansiniais, aplinkosaugos ir socialiniais tikslais veiklos teritorijoje, taip pat išsaugodama įmonės ilgalaikį konkurencingumą. Teikiant paslaugas nuolat kintančiai, tobulėjančiai ir konkurencingai augančiai automobilių pramonei yra gyvybiškai svarbu investuoti į mokslinius tyrimus ir naujovių diegimą bei darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą siekiant sustiprinti mūsų, kaip rinkos lyderio, pozicijas. Įvertinus darbo procesus bei darbuotojų poreikius buvo nustatyta, jog tolimesnės veiklos sėkmingumas tiesiogiai priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus kompetencijų didėjimo. Taigi tam bus organizuojami įmonių darbuotojų mokymai, kurie suteiks bei tobulins profesinę kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias bei įgūdžius. Įgyvendinus šį projektą tikimasi: pakankama apimtimi pakelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją; pasiekti optimalią organizacijos vidinę komunikaciją bei padidinti veiklos efektyvumą; pasiekti optimalius rezultatus kuriant naujus produktus; pagerinti produktų bei paslaugų kokybę vartotojams. Įgyvendintas projektas taip pat prisidės prie Užimtumo didinimo 2014-2020 metų programos įgyvendinimo tarp institucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 įgyvendinimo. 

Projekto santrauka 

CIE LT FORGE norint tinkamai vykdyti veiklą ir išlikti konkurencinga įmonę rinkoje, siekia investuoti į darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą. Teikiamo projekto įgyvendinamų veiklų metu bus stengiamasi orientuotis ne į standartinius darbuotojų mokymus, bet į unikalius, aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie ne tik pakels bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, bet ir paskatins darbuotojams suteikti aukštos kokybės mokymų Siekiant išlaikyti esamus darbuotojus bei pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų mūsų įmonėje yra būtina investuoti į jų žinias, tokiu būdu didinant darbuotojų motyvaciją. 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos 

CIE LT FORGE garantuos projekto fizinį ir veiklos rezultatų tęstinumą savo įmonės ribose. Be to, CIE LT FORGE rūpinsis projekto veiklų, bendrų visiems projekto partneriams, tęstinumo užtikrinimu. 

Fizinis tęstinumas: 

  • pagrindinis projekto produktas bus susisteminta ir įmonėje laikoma mokymų medžiaga, kuri bus prieinama projekte nedalyvavusiems bei naujai priimtiems darbuotojams.

Veiklos rezultatų tęstinumas:

  • sukurtos galimybės tolimesniam kompanijos augimui;
  • išaugusi produktų bei paslaugų kokybė;
  • pakeltas projekto dalyvių veiklos efektyvumas – padidėjusi darbuotojų profesinė kompetencija, pagerėjusi kompanijų vidinė komunikacija;
  • padidėjęs bendros projekto dalyvių veiklos efektyvumas;
  • projekto metu įgytos žinios ir įgūdžiai bus tiesiogiai naudojami kuriant inovatyvius produktus Lietuvos rinkai.